นำเข้ารายชื่อ

นำเข้ารายชื่ออีเมลจากการ คัดลอกและวาง หรือนำเข้าด้วยไฟล์ Microsoft Excel, CSV หรือดึงข้อมูลจาก Facebook Lead, Salesforce และ Google Contact

ซิงค์รายชื่อกับฐานข้อมูลภายนอก

ซิงค์รายชื่ออีเมลตามเวลาที่กำหนดจากฐานข้อมูล MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Microsoft SQL Server และ Oracle ของคุณด้วยการเข้ารหัสที่ปลอดภัย

จัดกลุ่มผู้รับอีเมลตามเงื่อนไขที่กำหนด

จัดกลุ่มผู้รับภายในลิสต์รายชื่ออีเมล ด้วยการกำหนดกฎเกณฑ์ ระบบคัดกรองเฉพาะข้อมูลที่เข้าเงื่อนไข ทำให้คุณสามารถส่งเนื้อหาอีเมลที่เหมาะสมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้

ฟิลด์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม1
ฟิลด์ที่ถูกเพิ่มเข้าไปในลิสต์รายชื่อ ถูกเรียกว่า ฟิลด์เก็บข้อมูลเพิ่มเติม1 ซึ่งสามารถใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้รับได้ เช่น ที่อยู่, เมือง, ประเทศ หรือ วันเกิด เป็นต้น
รายชื่อที่ไม่ส่งอีกแบบปรับตัว
Hard bounce ถูกจัดการด้วยรายชื่อที่ไม่ส่งอีก ระยะเวลาที่จะไม่ส่งอีกจะถูกปรับอย่างเหมาะสม ขึ้นกับสาเหตุของการเกิด hard bounce และประวัติของ bounce
ใช้โดเมนของคุณเอง
ข้อมูลในส่วนหัวของอีเมล ลิงค์ปลายทาง และไฟล์ภาพต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในอีเมลก็จะแสดงด้วยโดเมนที่คุณเป็นเจ้าของเองได้ทั้งหมด
ผู้ใช้หลายคน2และการกำหนดสิทธิ์
คุณสามารถเชิญผู้ใช้คนอื่นให้เข้าถึงข้อมูลหรือร่วมจัดการ ในบัญชี Taximail เดียวกัน เช่น ข้อมูลรายชื่อ หรือรายงานต่างๆ โดยที่ไม่ต้องแชร์ล็อกอินของคุณให้กับผู้อื่นใช้งาน
1 คุณสามารถเพิ่มฟิลด์เก็บข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละรายชื่ออีเมลได้ 50 ฟิลด์ ในแต่ละฟิลด์ สามารถใช้เก็บข้อมูลได้สูงสุด 1024 ตัวอักษร
2 คุณสามารถเชิญผู้ใช้ได้สูงสุด 20 คน ในบัญชี Taximail เดียวกัน