อยากร่วมงานด้วย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

คุณจะได้ทำงานที่สนุก ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้ศักยภาพของคุณได้แสดงออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันของเราคือ ทำให้ทุกอีเมลการตลาดได้รับผลตอบรับที่ดี ความท้าทายใหม่ๆที่ Taximail กำลังรอคุณมาช่วยกัน
MARKETING DIRECTOR ซ่อน
เรากำลังมองหา Marketing Director มืออาชีพ ที่จะมาช่วยดูแลด้านการตลาด โดยเน้นการพัฒนาและวางกลยุทธ์ทางการตลาด พร้อมทั้งค้นหาสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างให้กับเรา

คุณสมบัติของผู้สมัครที่เราต้องการ นอกจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการตลาดแล้ว ยังต้องมีความหลงใหล ชอบใฝ่หาเทคนิคและกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการตลาดและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้
ลักษณะงาน
 • วางแผนและใช้กลยุทธ์การตลาดอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความตระหนักในบริการ Taximail
 • ดูแลและให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อทีมการตลาด
 • คิดแผนสำหรับการจัดอีเวนท์หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • วางแผนและจัดทำแคมเปญเพื่อโปรโมทผลิตภัณฑ์หรือ Feature ใหม่ๆ
 • ดูแลความคืบหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • รับผิดชอบในการคิดเนื้อหาสำหรับการนำไปใช้บนสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • ทำการวิจัยตลาด เพื่อให้ทราบแนวโน้มและความเคลื่อนไหวทางการตลาดของคู่แข่ง
 • ควบคุมงบประมาณและจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการต่างๆ
 • เป็นตัวแทนในการติดต่อกับบุคคลภายนอก เช่น สื่อ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพันธมิตรทางธุรกิจ
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Marketing Director
 • มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการบริหารจัดการที่ดี
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้นและรอบรู้ ทันต่อเทคนิคการตลาดออนไลน์และการตลาดในปัจจุบัน
 • มีความรู้เกี่ยวกับ web analytics เช่น Google Analytics, WebTrends และ Google Adwords
 • มีไหวพริบและความถนัดในการเข้าถึงลูกค้า
 • หากผ่านหลักสูตรการตลาดที่ได้รับการรับรองโดย CIM จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ACCOUNT EXECUTIVE ซ่อน
เรากำลังเปิดรับสมัคร Account Executive มากความสามารถเข้าร่วมทีม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้งบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งสนับสนุนให้เราสามารถดูแลและขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่เรากำลังมองหา นอกจากมีความสามารถด้านงานขายและประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์แล้ว เรายังอยากให้คุณสามารถนำเสนอข้อมูลและปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ

เป้าหมายคือการหาโอกาสในการเข้าถึงและสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้า รวมทั้งพันธมิตรทางการค้ารายต่างๆ
ลักษณะงาน
 • วางแผนงานขาย
 • บริหารจัดการ sales cycle
 • ค้นหาและเปิดโอกาสทางการขายใหม่ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พร้อมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
 • นำเสนอข้อมูลบริการ Taximail
 • ให้การสนับสนุนหลังการขายอย่างมืออาชีพ
 • ติดต่อลูกค้าเป็นระยะ เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีและเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า
 • ตอบสนองข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
 • เจรจาต่อรองและเก็บบันทึกข้อมูลการขาย
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์งาน Account Executive หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานขายและงานดูแลลูกค้า
 • มีความสามารถด้านงานขาย การเจรจาต่อรอง และการวิจัยการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และสร้างความสัมพันธ์อันดี
 • มีไหวพริบ กระตือรือร้น
FRONT-END DEVELOPER ซ่อน
เรากำลังมองหา Front-end developer เข้าร่วมทีม Dev เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในส่วน Client side กับเรา โดยแปลงความต้องการของลูกค้าและของเราเองให้เกิดขึ้นและใช้งานได้จริง

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับ User ด้วยงานเขียนโปรแกรมสะอาดๆ และอยากก้าวต่อไปข้างหน้า เราเชื่อว่างานนี้เหมาะกับคุณ และอยากให้คุณเป็นมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลใหม่ๆ ด้วยความอยากที่จะให้การใช้งานและความสวยงามเกิดขึ้นได้พร้อมกัน

เราอยากให้คุณสร้าง Digital environment ที่น่าสนใจและประโยชน์ เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดให้กับ User
ลักษณะงาน
 • ใช้ Markup languages เช่น HTML เพื่อสร้างหน้าเว็บที่สวยงามและใช้งานง่าย
 • ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
 • เพิ่มประสิทธิภาพแอปพลิเคชันให้สามารถทำงานได้เร็วที่สุด
 • ออกแบบคุณสมบัติสำหรับการใช้งานบนมือถือ
 • ทำงานร่วมกับ Back-end developer และ Web designer เพื่อปรับปรุงการใช้งาน
 • รับข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขสำหรับลูกค้าและผู้ใช้งาน
 • กำหนดหน้าที่หลักของระบบ (FR : functional requirement) และคู่มือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
 • สร้าง mockups และ prototypes
 • ช่วย Back-end developer ในการเขียนโปรแกรมและแก้ไขจุดบกพร่อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้กราฟิกคุณภาพสูงเพียงพอและสอดคล้องกับ Brand
 • ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์ในการเป็น Front-end developer
 • มีประสบการณ์และสามารถเขียนโปรแกรมด้วย Markup languages
 • มีประสบการณ์ในการเขียน JavaScript, CSS, Bootstrap และ jQuery
 • มีความถนัดในการทดสอบการแสดงผลบนเบราเซอร์ต่างๆ และแก้ไขจุดบกพร่อง
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ไปจนถึงการ deploy
 • มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสวยงามของโครงสร้างหน้าตา Interface
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักการของ SEO
 • มีความถนัดในการใช้โปรแกรมออกแบบ UI เช่น Sketch และระบบจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (CMS)
 • สามารถทำงานได้ดีภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่เน้นความรวดเร็ว
 • มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และการทำงานแบบ Multitasking
BACK-END DEVELOPER ซ่อน
เรากำลังมองหา Back-end developer เข้าร่วมทีม Dev เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในส่วน Server side กับเรา

หากคุณมีทักษะโปรแกรมมิ่งเป็นทุนเดิม และหลงใหลในการพัฒนาแอปพลิเคชัน เราอยากให้คุณมาร่วมสร้างสรรค์งาน Back-end ด้วยกัน โดยทำงานในด้าน Server side ร่วมกับทีมวิศวกรเพื่อให้เกิดความเสถียรและสนับสนุนการใช้งานของ User ได้ดีที่สุด

เราอยากให้คุณพัฒนาและดูแลเว็บแอปพลิเคชันของเราให้มีเสถียรภาพและสามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด
ลักษณะงาน
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในทุกๆ ขั้นตอน โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมและแก้ไขจุดบกพร่อง
 • เขียนโค้ดเพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้ตามที่กำหนด
 • แก้ไขปัญหาและจุดบกพร่องต่างๆ
 • ทำการทดสอบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI : User Interface) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัยเสมอ
 • ทำงานร่วมกับ Front-end developers เพื่อ integrate user-facing elements เข้ากับ server side logic
 • รวบรวมและระบุความต้องการด้านเทคนิคและงานออกแบบ
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์การทำงาน Back-end developer
 • มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ไปจนถึงการ deploy
 • มีประสบการณ์และสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Node.js หรือ Python
 • มีความถนัดด้าน front-end languages เช่น HTML, JavaScript และ CSS
 • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และบริหารเวลาได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี และพร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน
SUPPORT SPECIALIST ซ่อน
เรากำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนด้านเทคนิคอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพราะคุณคือปราการแรกที่จะช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคขั้นพื้นฐานและให้การสนับสนุนแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่กำหนด
ลักษณะงาน
 • ตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูล และแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า
 • หากไม่สามารถตอบหรือแก้ไขได้ จึงทำการส่งต่อไปยังผู้ดูแลระดับถัดไป
 • ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานกิจกรรม
 • ติดตามผลและสอบถามผลตอบรับจากลูกค้า
 • ดูแลลูกค้าและให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมและดีที่สุด
 • ทำการบันทึกข้อมูล จัดทำเอกสาร และเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
 • เสนอแนะการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนดูแลลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
 • แสวงหาความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแลลูกค้า รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการอยู่เสมอ
คุณสมบัติ
 • มีประสบการณ์การทำงาน Help desk support หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบการส่งอีเมล ฐานข้อมูล และ HTML พื้นฐาน
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถพูดคุยกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานแบบ Multitasking ได้ดี