RESTful API

ส่งอีเมลแคมเปญการตลาดหรืออีเมลธุรกรรมจากเว็บไซต์ของคุณ หรือจากโปรแกรม CRM หรือเครื่องมือการตลาดอื่นๆ ได้ง่ายๆด้วยการฝังโค๊ดไม่กี่บรรทัดเพื่อส่งผ่าน RESTful API ของเรา

ส่งผ่าน SMTP ที่ปลอดภัยด้วย TLS

ง่ายสุดๆ กับการเชื่อมต่อ Taximail เข้ากับแอปพลิเคชั่นเดิมที่มีอยู่ ด้วยการเปลี่ยนการตั้งค่า SMTP เพียงเท่านี้ก็ส่งอีเมลผ่าน SMTP ของเราได้ในทันที

อีเมลธุรกรรม

กำหนดให้อีเมลถูกส่งโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า หรือตามเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ โดยส่งอีเมลธุรกรรมเหล่านี้ผ่าน SMTP relay หรือ RESTful API ของเราก็ได้

ทำงานเชื่อมกับ Google Analytic

คัดกรองผลลัพธ์บน Google Analytics ในเมนู Traffic Sources ด้วยค่า "Source ที่เป็น Taximail" หรือ "Medium ที่เป็น email" หรือ "Campaign จากคำที่คุณระบุ"

Webhooks

รับข้อมูลทันทีเมื่อมีเหตุการณ์จากผู้รับอีเมลเกิดขึ้น ในรูปแบบ JSON หรือ XML ตัวส่งข้อมูลต้องระบุ endpoint url ของคุณไว้ เพื่อให้ระบบส่งข้อมูลเมื่ออีเมลถูกเปิดหรือถูกคลิก หรือถูกบอกเลิกรับอีเมล