หนึ่งปัจจัยในการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งที่ควรให้ความสำคัญคือ การเลือกใช้ “สี” ปุ่ม Call-to-Action เพราะสีสามารถเป็นสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมลูกค้าได้อย่างดี แต่ทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสินค้า หรือบริการที่คุณต้องการกระตุ้นพฤติกรรมลูกค้าได้โดยดังนี้

  1. สีแดง เป็นสีที่โดดเด่นบนหน้าจอที่สุด ก่อให้เกิดกิเลส, ความตื่นเต้นและความเร่งด่วน หากคุณต้องการให้ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณ สีแดงเป็นสีที่เหมาะสมสำหรับปุ่มสั่งซื้อ

  2. สีเขียว เป็นสีที่ธรรมชาติที่แสดงถึงความสงบ และสามารถเชื่อมโยงให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจกับลูกค้าจำนวนมาก ซึ่งมันอาจจะเป็นทางความรู้สึกทางจิตใจที่จะคลิกที่ปุ่มสีเขียวมากกว่าสีอื่นๆ

  3. สีส้มหรือสีเหลือง เป็นสีที่น่าตื่นเต้นและอบอุ่น เมื่อลูกค้ารู้สึกมีความสุขจากความอบอุ่น พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับความสุขของพวกเขา

ฉะนั้นการเลือกสีให้มีความเหมาะสำหรับ Call- to-Action จึงควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก และสินค้าหรือบริการที่เราต้องการสื่อสาร จากนั้นนำมาทำการทดสอบ A/B test ในระบบ Taximail เพื่อทดสอบการตอบรับจากผู้รับอีเมล เพียงเท่านี้ ยอดเปิด ยอดคลิก ยอดซื้อ ก็เป็นเรื่องง่าย

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี