ปัจจุบันเราอยู่ในโลกยุคดิจิทัลที่มีการใช้เทคโนโลยีในทุกกิจกรรม ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาหลับทุกคนล้วนแต่พึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับตนเองทั้งสิ้น หากดูจากสมาร์ทโฟนจะมีการดาวน์โหลด Application จำนวนมาก ที่ใช้งานทั้งด้านการสื่อสาร, การเงิน, เอ็นเตอร์เทน, รวมทั้งใช้เพื่อการทำงาน เช่น ใช้สำหรับการประชุม, เก็บข้อมูล, สื่อสารกับลูกค้า หรือ CRM (Customer relationship management)

ในส่วนของการทำงาน เทคโนโลยีคือสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำงานด้านต่าง ๆ โดยในปัจจุบันมีการใช้ Martech (Marketing technology) ในการวางแผน, สร้างแบรนด์, สื่อสารกับลูกค้า, เพิ่มยอดขาย, วิเคราะห์ผลลัพธ์ทางการตลาด ฯลฯ ซึ่งนักการตลาดของแต่ละบริษัทจำเป็นต้องใช้ Martech จำนวนมากเพื่อช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้งาน Martech หลายอย่างร่วมกัน จำเป็นต้องใช้ทั้งเวลาและคนในการทำงาน ซึ่งคุณสามารถใช้ระบบ Automaion เข้ามาจัดการ ช่วยเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาให้คุณได้

หากพูดถึงเครื่องมือ Automation ที่ใช้สำหรับจัดการ Martech นักการตลาดมืออาชีพจะคิดถึง Zapier เพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อ Application จำนวนมากให้ทำงานร่วมกัน ซึ่งในปัจจุบันสามารถใช้เชื่อมต่อได้มากกว่า 6,000 Application จากทั่วโลก โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ในการเขียนโค้ดหรือทีมงานทางด้านเทคนิค

 

การทำงานของ Zapier

หลักการทำงานของ Zapier คือเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยเชื่อมต่อข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่ โดยผู้ใช้งานต้องกำหนดโฟลว์ไว้และเมื่อมีการเริ่มต้นตามเหตุการณ์ที่กำหนด (Trigger) ระบบจะทำงาน (Action) ในขั้นตอนต่อ ๆ ไปให้อัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลว์ให้เมื่อมีรายชื่อลูกค้าเพิ่มเข้ามาที่ระบบ CRM ที่คุณใช้งานแล้วให้ส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งออกไปให้ลูกค้าแบบอัตโนมัติ  ซึ่ง Zapier จะดึงข้อมูลข้าม Platform ให้คุณได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทีม Developer ทางเทคนิคเข้ามาช่วย

 

ประโยชน์จากการใช้ Zapier

เชื่อมต่อ Application

คุณสามารถใช้ Zapier ในการดึงข้อมูลข้ามระบบ หรือ Application ได้ง่าย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการเขียนโค้ด ซึ่งในปัจจุบัน Zapier สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า 6,000 Application ชั้นนำจากทั่วโลก ครอบคลุมการทำงานทุกประเภททั้ง Commerce, Communication, Content & Files, Human Resources, IT Operations, Lifestyle & Entertainment, Marketing, Sales & CRM, Website & App Building และอื่น ๆ

ลดการใช้คน

ในส่วนของงานทางด้านการตลาด หากคุณต้องการดึงข้อมูลจาก Application เพื่อนำข้อมูลนั้นไปจัดเก็บหรือใช้งานแบบอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องทีม Developer หรือ IT ที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ API (Application Programing Interface) เชื่อมต่อข้อมูลและนำไปใช้งาน ซึ่งหากคุณไม่มีทีมงานทางด้านที่กล่าวมา ก็สามารถใช้งาน Zapier แทนการจ้าง Outsource มาทำงานให้กับคุณได้

ลดระยะเวลาการทำงาน

การทำงานด้วย Application ที่หลากหลายทำให้คุณไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ได้ แต่คุณต้องใช้เวลาในการจัดการงานที่เกิดขึ้น ด้วยการนำข้อมูลจากที่หนึ่ง ไปใช้งานอีกที่ ยกตัวอย่างสถานะการณ์ให้เห็นภาพ เช่น หากคุณใช้งาน Google Form เมื่อได้รายชื่อลูกค้า คุณต้องนำรายชื่อเหล่านั้นไปเก็บที่ CRM ที่คุณใช้งานและนำไปส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้ง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้คุณสามารถใช้ Zapier ดำเนินการให้คุณแบบอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถประหยัดเวลาในการทำงานรูทีนเหล่านี้ได้

 

 

 

การเชื่อมต่อ Taximail กับ Zapier

ปัจจุบันคุณสามารถใช้ Zapier ในการเชื่อมต่อ Taximail กับ Application อื่นจากทั่วโลกได้แล้ว โดยคุณสามารถใช้ Taximail เป็นได้ทั้งจุดเริ่มต้นของโฟลว์ (Trigger) และใช้ Taximail ในการดำเนินการต่าง ๆ (Action) ได้

คุณสามารถใช้ Taximail เป็น Trigger ได้หลายรูปแบบดังนี้

- Email Opened ใช้เป็น Trigger เมื่อมีผู้เปิดอีเมลจากแคมเปญที่กำหนด

- Link Clicked ใช้เป็น Trigger เมื่อมีผู้คลิกลิงก์ที่กำหนดในแคมเปญของคุณ

- Resubscribe ใช้เป็น Trigger เมื่อมีผู้ที่เคย Unsubscribe กลับมาคลิกปุ่ม Subscribe อีกครั้ง

- Unsubscribe ใช้เป็นTrigger เมื่อมีผู้ที่ Unsubscribe จากอีเมลของคุณ

 

ยกตัวอย่างการใช้ Taximail เป็น Trigger

เมื่อมีผู้เปิดอีเมล (Email Opened) จากแคมเปญที่คุณระบุ ให้ระบบนำอีเมลเหล่านั้นอิมพอร์ตเข้าไปที่ Google Sheet ที่คุณสร้างแบบอัตโนมัติ

pic 02.jpg

จากตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเปลี่ยนมาใช้ Trigger อื่น ๆ จาก Taximail ได้ เช่น ใช้การคลิกที่จากลิงก์คุณระบุ และสามารถใช้ Action ในการเก็บหรือใช้ข้อมูลที่ Application ที่คุณต้องการ

 

ในส่วนของการใช้ Taximail เป็น Action คุณสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบดังนี้

- Add Subscriber's Tag ใช้เป็น Action เมื่อต้องการติด Tag ที่อีเมล

- Remove Subscriber's Tag ใช้เป็น Action เมื่อต้องการลบ Tag ที่อีเมล

- Send Email ใช้เป็น Action เมื่อต้องการส่งอีเมล

- Send SMS ใช้เป็น Action เมื่อต้องการส่ง SMS

- API Request (Beta) ใช้เป็น Action เมื่อต้องการใช้การเชื่อมต่อ API กับ Taximail

 

ยกตัวอย่างการใช้ Taximail เป็น Action

เมื่อมีผู้กรอกข้อมูลเข้ามาที่ Google form ให้ระบบ Taximail ส่งอีเมล (Send Email) แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือรหัสส่วนลดไปยังอีเมลแบบอัตโนมัติ

pic01.jpg

จากตัวอย่างข้างต้น คุณสามารถเปลี่ยน Trigger เป็น Facebook Lead Ads, CRM, หรือ Application อื่น ๆ ที่ลูกค้าคุณทำการ Subscribe และสามารถเปลี่ยน Action อื่นจากระบบ Taximail ได้ เช่น เปลี่ยนเป็นส่งข้อมูลทาง SMS แทน เป็นต้น

ทั้งนี้คุณสามารถสร้างโฟลว์โดยใช้ Action มากกว่า 1 (Multi-step) ได้ โดยขึ้นอยู่กับแพกเกจ Zapier ที่คุณใช้งาน

 

 

 

สรุป

จุดประสงค์หลักในการใช้งาน Zapier คือการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน Martech จำนวนมาก ซึ่งทำให้ต้องมีขั้นตอนของการจัดเก็บหรือย้ายข้อมูลไปใช้งาน จนเกิดงานที่ซ้ำซ้อนและเป็นงานรูทีนที่ต้องจัดการตลอดเวลา ดังนั้นการใช้ Automaiton จาก Zapier จะช่วยแก้ปัญหาจากงานที่กล่าวมา ทำให้คุณประหยัดเวลา และช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นได้

โพสต์โดย
โพสต์โดย
TEAM LEADER, DEV
กี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ กี้ใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมมากกว่าหนึ่งภาษาเพื่อพัฒนาระบบด้วยความเชี่ยวชาญ เป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีทำให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี