ลูกค้า Taximail ควรเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับข้อกำหนดใหม่ของ Gmail และ Yahoo เกี่ยวกับผู้ส่งอีเมล ซึ่งจะมีผลในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 

Google และ Yahoo กำลังจะใช้หลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ส่งอีเมลเพื่อป้องกันสแปมและปรับปรุงความสามารถในการส่ง ลูกค้า Taximail ควรเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับข้อกำหนดใหม่

 

เนื่องจากมีผู้ส่งอีเมลจำนวนมากไม่ได้รักษาความปลอดภัยและไม่ได้กำหนดค่าจากระบบส่งอีเมลอย่างเหมาะสม ทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถปลอมแปลงได้อย่างง่ายดาย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีสิ่งสำคัญที่สามารถใช้รักษาความปลอดภัยในการส่งอีเมลได้ การตรวจสอบและยืนยันว่าผู้ส่งคือตัวจริงอาจฟังดูธรรมดา แต่บางครั้งกลับเป็นไปได้ยากมากที่จะตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ส่งอีเมล และไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความรู้ในการตรวจสอบชื่อและอีเมลของผู้ส่งได้

 

ข้อกำหนดใหม่จะมีผลกระทบกับผู้ส่งอีเมลดังนี้

1. ผู้ส่งรายใหญ่หรือใครก็ตามที่ส่งไปยังที่อยู่อีเมลของ Gmail หรือ Yahoo มากกว่า 5,000 รายการภายในวันเดียว

2. ใครก็ตามที่ใช้ที่อยู่อีเมล Gmail เป็นอีเมลผู้ส่ง “From” ที่ส่งผ่านผู้ให้บริการทางอีเมล (ESP) โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการส่งหรือโดเมนอีเมลของผู้รับ

 

คำแนะนำหลักการพื้นฐานสำหรับการส่งอีเมล

เกี่ยวกับโดเมนของคุณ

ชื่อเสียงของโดเมน (Reputation) ของคุณเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการส่งอีเมล แต่ที่ Gmail ชื่อเสียง IP ของคุณมีความสำคัญยิ่งกว่านั้น  Gmail มีเครื่องมืออัจฉริยะที่ใช้เรียนรู้และติดตามกิจกรรมของทุกโดเมน ทำให้โดเมนมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับ Gmail ดังนั้นคุณควรใช้โดเมนจำนวนไม่มาก หรือใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดี การใช้โดเมนใหม่จะทำให้ความสามารถในการการส่งอีเมลของคุณลดลงและต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองถึงสามสัปดาห์ในการสร้างชื่อเสียงขึ้นมา และต้องเริ่มจากการส่งอีเมลจำนวนน้อยแล้วค่อย ๆ เพิ่มจำนวนจึงจะช่วยให้คุณสร้างชื่อเสียงที่ดีได้

 

การมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของผู้รับอีเมลเป็นกุญแจสำคัญในการส่งอีเมลไปที่ Gmail ดังนั้นคุณควรส่งอีเมลถึงผู้รับที่เลือกรับอีเมลจากคุณและมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับอีเมลของคุณ

ปฏิสัมพันธ์เชิงบวกหมายถึง:

  • การเปิดอีเมล
  • การตอบอีเมลกลับ
  • การส่งต่ออีเมล
  • ทำเครื่องหมายว่าไม่ใช่สแปม
  • ลากอีเมลที่รับ ไปที่กล่องจดหมาย
  • ทำเครื่องหมาย/ติดดาวว่าสำคัญ

การโต้ตอบเชิงลบหมายถึง:

  • ทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
  • ไม่เปิดอ่าน
  • ลบอีเมลโดยยังไม่อ่าน
  • ทำเครื่องหมายว่าเป็นฟิชชิ่ง

 

คีย์เวิร์ดสำคัญที่คุณจำเป็นต้องรู้ความหมาย

SPF

SPF (Sender Policy Framework) ช่วยป้องกันไม่ให้นักส่งสแปมส่งข้อความโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการส่งอีเมลที่ดูเหมือนว่าส่งมาจากโดเมนของคุณ การตั้งค่า SPF โดยการพับบลิค SPF ที่โดเมนของคุณ และการใช้ค่า SPF ควรมีการอ้างอิงถึงผู้ส่งอีเมลทั้งหมดที่ต้องการใช้โดเมนของคุณส่ง หากผู้ส่งที่เป็นบุคคลที่สาม (third-party) ไม่รวม (Include) อยู่ในค่า SPF ข้อความจากผู้ส่งเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม

 

DKIM

เปิด DKIM (Domain Keys Identified Mail) สำหรับโดเมนที่ส่งอีเมลของคุณ เซิร์ฟเวอร์ที่รับข้อมูลจะใช้ DKIM เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของโดเมนส่งข้อความจริงหรือไม่

 

DMARC

การตั้งค่า DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) ด้วยการตั้งค่าพับบลิค DMARC สำหรับโดเมนของคุณช่วยให้คุณบอกเซิร์ฟเวอร์ที่รับอีเมล จะว่าต้องทำอย่างไรกับข้อความจากโดเมนของคุณที่ส่งโดยไม่เพิ่มค่า SPF หรือ DKIM ทั้งนี้หากต้องการส่งอีเมลโดยผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ DMARC ข้อความจะต้องได้รับการตรวจสอบสิทธิ์โดยมีการเพิ่มค่า SPF และ/หรือ DKIM และโดเมนที่ตรวจสอบสิทธิ์ต้องเป็นโดเมนเดียวกับอีเมลผู้ส่ง (From)ในส่วนหัว (header) ของข้อความ: เรียนรู้วิธีเพิ่มค่า DMARC ที่โดเมนของคุณ

หากคุณใช้แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล ควรตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถยืนยันโดเมน (Veirfy domain) ด้วย SPF และ DKIM ได้ แต่ในส่วนของ DMARC นั้น เจ้าของโดเมนจะต้องเป็นผู้จัดการด้วยตนเอง

ในกรณีที่แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลที่คุณใช้งานสามารถยืนยันโดเมนด้วย SPF และ DKIM ได้ แต่ผู้ใช้งานเลือกใช้โดเมนเป็นฟรีอีเมล (free email domain) นั่นหมายความว่าจะไม่สามารถเริ่มกระบวนการยืนยันโดเมนได้เช่นกัน และควรพิจารณาเปลี่ยนจากโดเมนฟรีอีเมลเป็นโดเมนอื่น 

 

 

 

คุณสามารถนำไปใช้กับ Taximail ได้อย่างไร?

ที่ Taximail ก่อนที่คุณจะสามารถส่งอีเมลทางการตลาดและอีเมลธุรกรรม จะมีขั้นตอนให้คุณยืนยันว่าคุณต้องการใช้โดเมนดังกล่าวและได้รับรับอนุญาตให้เข้าถึงโดเมนนั้น ซึ่งจะช่วยปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งของคุณได้

ข้อสำคัญ: หากคุณใช้อีเมลผู้ส่งเป็นฟรีอีเมล เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo และ ESP อื่น ๆ เพื่อส่งอีเมลจาก Taximail คุณจะไม่สามารถตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์โดเมนของผู้ส่งด้วย DKIM และ SPF ได้

คุณสามารถยืนยันอีเมลได้ง่าย ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

1. ในขั้นการยืนยันคุณจะได้รับรหัสยืนยันอีเมลและกรอกรหัส 9 หลักในบัญชี Taximail ของคุณ

2. ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์โดเมนด้วย DKIM และ SPF ด้วยการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในบัญชี Taximail ของคุณ

ข้อกำหนดใหม่นี้มีการระบุอย่างชัดเจนเรื่องความสำคัญในการปฏิบัติตามการบังคับใช้ของ Gmail และ Yahoo และไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังผลักดันอุตสาหกรรมต่าง  ๆ มาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อปรับปรุงการสื่อสารทางดิจิทัลและจะเป็นประโยชน์ต่อเราในระยะยาว เนื่องจากจะสร้างความปลอดภัยให้กับกล่องจดหมายของเราทุกคนและทำเกิดส่วนส่วนกับอีเมลมากขึ้นได้

 

คุณสามารถอ่านประกาศของ Google’s และ Yahoo’s เพื่อดูรายละเอียดทั้งหมดของข้อกำหนดใหม่ได้

โพสต์โดย
โพสต์โดย
SENIOR SUPPORT SPECIALIST
มุกเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค และให้การช่วยเหลือกับลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มุกยังมีหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทีมงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าด้วย เวลาว่างมุกชื่นชอบการท่องเที่ยว และเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านแฟชั่น

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี