เห็นได้ชัดว่าการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งในวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วยเพิ่มการเปลี่ยนแปลง (Conversion) จากผู้ชมเป็นลูกค้า ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นกว่า 60% ข้อมูลดังกล่าวได้มาจากอีเมลกว่า 7 พันล้านฉบับที่ส่งออกในช่วง 4 เดือน

ผลวิเคราะห์พบว่าในวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นช่วงที่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง (Conversion) สูงสุด รองลงมาคือวันอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตามวันพฤหัสบดีก็ยังคงเป็นวันที่ดีที่สุดในการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งกับลูกค้าของคุณ

ควรเริ่มต้นการส่งอีเมลมาร์เก็ตติ้งในวันพฤหัสบดีและติดตามผลในช่วงสุดสัปดาห์
แม้ว่าวันพฤหัสบดีจะเป็นวันที่ดีที่สุดในการส่งแคมเปญอีเมล แต่ก็มีอีกหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ของลูกค้า เช่น ชนิดของอุตสาหกรรม, ฤดูกาล หรือเหตุการณ์เฉพาะ และคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการตรวจสอบอีเมลแม้จะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

Taximail แนะนำให้มีการทดสอบส่งเนื้อหาแคมเปญที่มีความแตกต่างกัน และเลือกใช้เนื้อหาที่มีอัตราการเปิดหรือคลิกสูงที่สุด ส่งไปยังลูกค้าของคุณ ผลที่จะได้คืออีเมลส่งถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและลดโอกาสที่อีเมลนั้นจะถูกมองข้ามเมื่อส่งในวันหยุดสุดสัปดาห์

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี