Infographic_TH.jpg

โพสต์โดย
โพสต์โดย
SENIOR SUPPORT SPECIALIST
มุกเป็นผู้ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค และให้การช่วยเหลือกับลูกค้า มีความสามารถในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มุกยังมีหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทีมงานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าด้วย เวลาว่างมุกชื่นชอบการท่องเที่ยว และเป็นคนที่มีความสนใจทางด้านแฟชั่น

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี