Major Development

Major Development มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง หรือคอนโดมิเนียม ระดับไฮเอนด์ สร้างสรรค์จากนวัตกรรม แนวความคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มคุณค่าของโครงการ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้พักอาศัย

สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เรื่องการส่งอีเมลมาเก็ตติ้งอย่างไรให้ได้ประสิทธิภาพ พร้อมกับแนะนำการใช้เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์เนื้อหาอีเมลก่อนส่งออกจากระบบเพื่อให้อีเมลถึงผู้รับสูงสุด

Find out others customers success stories