Land & House

Land & House เป็นผู้นำในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุดพักอาศัย ที่มีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามระดับความต้องการของลูกค้าในแต่ละระดับราคาที่แตกต่างกันไป

อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดส่งอีเมลแคมเปญ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างกลุ่มผู้รับ สร้างเนื้อหาอีเมลให้อยู่ในรูปแบบ HTML ไปจนถึงการตั้งเวลาส่งด้วยบริการที่รวดเร็ว

Find out others customers success stories