ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย อีกทั้งยังส่งอีเมลจำนวนมากได้รวดเร็ว พร้อมการติดตามผลลัพธ์ในหลายมุมมอง ทำให้นักการตลาดนำข้อมูลไปปรับปรุงแคมเปญได้ดียิ่งขึ้น และเข้าใจลูกค้ามากขึ้น ทีมช่วยเหลือก็ดูแลดีมากค่ะ”
ภคมน ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
SVP, Head of Digital Marketing

Bank of Ayudhya

ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยที่มีเงินให้สินเชื่อและเงินฝากใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล

สามารถเชื่อมต่อกับระบบขององค์กรได้อย่างสะดวก ลดขั้นตอนการเขียนโปรแกรมที่ยุ่งยากซับซ้อน และนอกจากนี้ยังสามารถทราบถึงรายงานการส่งและพฤติกรรมของผู้รับข่าวสารได้

Find out others customers success stories