ICC

ICC ขายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น เครื่องสำอาง สินค้าแฟชั่นที่ทันสมัย ทั้งเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี เครื่องแต่งกายและของใช้เด็ก อาหาร อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน

เครื่องมือที่ช่วยวัดผลทางการตลาดของ Taximail ทำให้รู้ว่าผู้รับอีเมลส่วนใหญ่ชอบหรือไม่ชอบอะไร ซึ่งจะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับใช้กับอีเมลแคมเปญอื่นๆ ในอนาคต และที่สำคัญคืออัตราการเปิดอ่านอีเมลก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

Find out others customers success stories