ผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า

(Customer Lifetime Value หรือ CLV) นั้นคืออะไร

ค่าประมาณผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตลอดช่วงชีวิตของลูกค้านั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในการกำหนดธุรกิจของคุณ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับการลงทุนต่อลูกค้าหนึ่งคนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าจากกำไรสุทธิ ที่คุณใช้จ่ายไปเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ และทำให้คุณสามารถเห็นว่าลูกค้าได้สร้างผลประโยชน์ให้กับธุรกิจของคุณอย่างไร

นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเป็นจำนวนเงินที่ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่คิดจากรายได้ที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 

ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตลอดช่วงชีวิตของลูกค้านั้นเป็นหลักสำคัญที่กระตุ้นให้บริษัทเปลี่ยนความสนใจจากผลกำไรรายไตรมาสเป็นผลกำไรในระยะยาวและต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าไว้นาน ๆ

นี่ไม่ได้เป็นการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอด แต่คุณต้องมีความเข้าใจและให้ความสนใจกับลูกค้า และที่สำคัญคือคุณควรจะรู้ว่าทำไมคุณถึงต้องใส่ใจกับลูกค้าทุก ๆ คน

  

 

 

การคำนวณ ROI

การเพิ่มค่า ROI นั้นเชื่อมโยงกับการเติบโตของฐานข้อมูลอีเมลและการเข้าถึงตลาด

การตลาดทางอีเมลยังคงเป็นช่องทางการตลาดที่มีการเติบโตและมีความสำคัญต่อนักการตลาดออนไลน์ในยุคดิจิทัล

สำหรับอีเมลที่ประสบความสำเร็จนั้น นักการตลาดต้องพิจารณาว่าเพราะอะไรถึงมีการใช้โทรศัพท์มือถือรับส่งข้อความเพิ่มขึ้นและทำไมความถี่ของการใช้ข้อมูลถึงมีผลกระทบต่อความสำเร็จ

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า จะต้องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นว่าการลงทุนมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดแล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อดูว่ากลยุทธ์ใดที่มีประสิทธิภาพดีกว่ากัน

ผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าของผู้สมัครสมาชิกทางอีเมลคืออะไร?

คล้ายกับการวัดผลผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า แต่คุณต้องคิดจากอายุกการเป็นสมาชิกรับข่าวสารทางอีเมลเพื่อวัดผลกระทบของโปรแกรมอีเมล

มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าคล้ายกับการวัดผลแต่คุณต้องใช้เวลาตลอดอายุการสมัครรับข้อมูลทางอีเมลเพื่อวัดผลกระทบของโปรแกรมอีเมล ดังนั้น เราจึงดูจากผลกำไรทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากการสมัครสมาชิกทางอีเมล

  

 

 

มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของสมาชิกอีเมลคืออะไร?

นี่เป็นเมตริกชนิดเดียวกับมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า แต่คุณต้องใช้อายุของการสมัครรับข่าวสารผ่านทางอีเมลเพื่อวัดผลกระทบของโปรแกรมอีเมล
ดังนั้นเราจึงควรมองหาผลกำไรจากการสมัครรับข่าวสารผ่านทางอีเมลแทน

  

 

 

การคำนวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของสมาชิก

picture.jpg

ค่าอายุอีเมลมีความซับซ้อนกว่า ROI จะมีความเกี่ยวข้องมากที่สุด หากคุณมีสถิติในการสร้างผลกำไรต่อสมาชิกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์มากขึ้น

ข้อมูลที่ช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าตลอดอายุการใช้งานของสมาชิกอีเมลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่มีวิธีคำนวณค่านี้

คุณจะต้องมี 3 สิ่ง:

  • สร้างผลกำไรด้านอีเมลมาร์เก็ตติ้ง
  • หมายเลขสมาชิกที่ใช้งานอยู่
  • มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของสมาชิก

  

 

 

สร้างผลกำไรด้านอีเมลมาร์เก็ตติ้ง

ค้นหาผลกำไรจากการทำการตลาดของคุณในช่วงเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ยกเว้นรายได้ที่ไม่ใช่การตลาดและใช้ CRM หรือ ระบบการเงิน เพื่อสร้างการคำนวณนี้ให้กับคุณ

ดูการวิเคราะห์และกำหนดว่ากำไรมาจากอีเมลมาร์เก็ตติ้งอย่างไร คุณสามารถวัดผลได้ เช่น การช่วยให้อีเมลแคมเปญสำเร็จตามเป้าหมาย หรือ การคลิกครั้งสุดท้าย

โดยพิจารณาบทบาทของอีเมลมาร์เก็ตติ้งและผลกำไรที่เราจะได้รับ ผลกำไรทั้งหมดที่สร้างผ่านทางอีเมล แยกรายได้จากผลกำไรและมุ่งเน้นเฉพาะผลกำไร

  

 

 

สมาชิกที่ใช้งาน

เน้นเฉพาะสมาชิกที่มีการใช้งาน คุณจำเป็นต้องทราบเมื่อสมาชิกของคุณเริ่มใช้งานเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้รายใดที่มีการใช้งาน

ที่ไม่ใช้งานคืออีเมลทั้งหมดที่ยกเลิกการสมัครรับข่าวสารหรือตีกลับ สมาชิกที่หยุดคลิกหรือหยุดเปิดอีเมลของคุณ คุณสามารถกำหนดระยะเวลาสำหรับสมาชิกที่เปลี่ยนเป็นไม่ใช้งานได้

หากต้องการดูอายุเฉลี่ยของอีเมลให้ค้นหาวันที่ที่คนเหล่านี้ไม่ได้ใช้งาน สำหรับการค้นหาสมาชิกที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลาจากฐานข้อมูลของคุณ ด้วยตัวเลข 2 ตัวเลขนี้ คุณจะได้รับค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของอีเมล

  

 

 

มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของสมาชิก

เพื่อให้ได้รับทราบว่าสมาชิกที่ใช้งานมีส่วนร่วมในปีใดให้หารค่าเฉลี่ยของสมาชิกที่ใช้งานอยู่โดยผลกำไรทางอีเมลมาร์เก็ตติ้ง

หลังจากได้รับผลกำไรในปีนี้คุณสามารถคูณค่าดังกล่าวโดยค่าเฉลี่ยอายุการใช้งานอีเมลในฐานข้อมูลของคุณ คุณจะได้รับตัวเลขสำหรับค่าอายุการใช้งานอีเมลมาร์เก็ตติ้งของคุณ

  

 

 

การคำนวณการใช้อีเมลตลอดจนการคำนวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

ค่าตลอดอายุการใช้งานของอีเมลอาจมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น แต่การรวมกันของค่า ROI และค่าตลอดชีพจะช่วยให้คุณได้รับสถิติเพื่อสร้างข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนในกลยุทธ์อีเมลมาร์เก็ตติ้งของคุณ

  

 

 

ลูกค้าที่เหมาะสม - มูลค่าทางธุรกิจที่เหมาะสม

ความสำเร็จไม่ได้หมายถึงแค่การหาลูกค้า แต่คือการค้นหาลูกค้าที่มีความเหมาะสม โดยเน้นที่การคำนวณผลประโยชน์ที่คุณจะได้ตลอดการใช้งานของลูกค้าและค่า ROI ซึ่งจะแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่าควรสร้างแคมเปญอีเมลและกำหนดเป้าหมายอย่างไรและวิธีไหนที่เหมาะกับลูกค้าของคุณ

 

โพสต์โดย
โพสต์โดย
TEAM LEADER, DEV
กี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ กี้ใช้ภาษาในการเขียนโปรแกรมมากกว่าหนึ่งภาษาเพื่อพัฒนาระบบด้วยความเชี่ยวชาญ เป็นคนที่เก็บรายละเอียดได้ดีทำให้มองเห็นปัญหาได้ชัดเจน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดีเยี่ยม

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี