การทำให้อีเมลโดดเด่นและดึงดูดมากขึ้นด้วยภาพเคลี่อนไหว ทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Video แนบในอีเมล การควบคุมด้วย Javascript แต่เทคนิคเหล่านี้กลับไม่รองรับในโปรแกรมอีเมล

Taximail แนะนำให้ใช้ไฟล์ GIF แทน เพราะรองรับการแสดงผลในโปรแกรมอีเมลส่วนใหญ่ แต่ก็ยังมีบางโปรแกรมที่ไม่รองรับอยู่ เช่น Outlook 2007 ถึงปัจจุบัน จะแสดงผลไฟล์ GIF เพียงเฟรมแรกเท่านั้น

เพราะฉะนั้น คุณควรเลือกเฟรมแรกให้มีเนื้อหาสำคัญครบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้เห็นข้อความของคุณ และทำให้ไฟล์ GIF แสดงเป็น Loop แทน

รู้อย่างนี้แล้ว... ส่งแคมเปญถัดไป เลือกใช้ไฟล์ GIF เพื่อทำให้อีเมลคุณดูน่าสนใจขึ้นกันเถอะ

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี