Ads_th_new.jpg

โพสต์โดย
โพสต์โดย
DESIGNER
บินเป็นคนที่รักการออกแบบ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Sketch, Adobe Photoshop, Illustrator รวมถึงการวาดด้วยมือ เนื่องจากบินเกิดในครอบครัวของศิลปินจึงทำให้มีพรสวรรค์ทางด้านนี้โดยธรรมชาติ ในเวลาว่างบินชอบออกกำลังด้วยการเล่นแบดมินตัน

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี