Tesco Lotus

Tesco Lotus ขายของชำอาหารสดและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร ปัจจุบันมีจำนวนสาขาประมาณ 1,800 แห่ง ตั้งอยู่ใน 73 จังหวัดทั่วประเทศ และมีสาขา 5 รูปแบบ ได้แก่ เอ็กซ์ตร้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตลาด และเอ็กซ์เพรส

สร้างเนื้อหาอีเมลที่แตกต่างกันโดยให้อยู่ในรูปแบบ HTML และจัดส่งตามกลุ่มผู้รับอีเมลที่ได้มีการกำหนดไว้ จากนั้นตั้งเวลาเพื่อส่งอีเมลแคมเปญล่วงหน้า ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถให้ Taximail เป็นผู้จัดการให้ได้

Find out others customers success stories