Century21

CENTURY 21 Thailand เป็นผู้ให้บริการทางด้านอสังหาริมทรัพย์ของไทย ด้วยบริการที่ครบวงจร เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดส่งอีเมลแคมเปญ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างกลุ่มผู้รับ สร้างเนื้อหาอีเมลให้อยู่ในรูปแบบ Code HTML ไปจนถึงการตั้งเวลาเพื่อส่งอีเมลแคมเปญออกจากระบบ

Find out others customers success stories