1. ชื่อในช่อง From และ Subject มีการพิมพ์ถูกต้องหรือไม่? เราพบการพิมพ์ข้อมูลเหล่านี้ผิดอยู่บ่อยครั้ง

  2. ใน Subject ไม่ควรมีคำว่า Free หรือเครื่องหมาย ! (อัศเจรีย์) เพราะจะทำให้ถูกจัดให้เป็น SPAM มากกว่าไม่มี

  3. ระบุชื่อของผู้รับในช่อง To แทนที่จะใส่เพียง Email address อย่างเดียว จะช่วยให้ลง Inbox มากขึ้น

  4. จัดหน้าเนื้อหาให้ไม่กว้างเกินไป (แนะนำที่ 550-650px) เพื่อให้บนโทรศัพท์สามารถเปิดได้เหมาะสม

  5. เช็คลิงค์ต่างๆว่าใช้งานได้จริง บ่อยครั้งที่ลิงค์ผิดและทำให้พลาดโอกาสไป

  6. โปรแกรมอ่านอีเมลส่งใหญ่ ไม่รองรับการทำงานของ Javascript เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการนำมาใช้

  7. เนื้อหาควรจะบอกวัตถุประสงค์ชัดเจน กรณีที่ต้องการให้ผู้รับคลิก ควรมีลิงค์หรือปุ่มที่มีขนาดใหญ่มากพอ สำหรับผู้ใช้งานบนโทรศัพท์

  8. กำหนด Charset ให้เป็น UTF-8 (Unicode) และทดลองส่งตัวอย่างอีเมลก่อน เพื่อลดปัญหาผู้รับเปิดอ่านไม่ได้

  9. มีลิงค์เพื่อให้ผู้รับยกเลิกรับอีเมล (Unsubscribe) เพราะช่วยลดโอกาสที่เราจะติด blacklist ของ Email service provider ในกรณีที่โดน report

เสียเวลาตรวจทานสักนิดเถอะครับ จะได้ไม่เสียโอกาสดีๆ ไป

ขยายธุรกิจของคุณด้วย
อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เริ่มต้นได้ฟรี